> Gecko Capital AS - CS:GO trading i Norge

Seed round - Første kapitalforhøyelse

Informasjon om restrukturering

10.01.2024

Total Pageviews: 446

Kapitalforhøyelse utført! - Stengt

Styrets Beslutning
Styret i Gecko Capital AS, samlet til et ekstraordinært generalforsamling den 5. januar 2024, har besluttet å foreta en restrukturering av selskapets aksjekapital. Som en del av denne restruktureringen vil de eksisterende ordinære aksjene bli omgjort til A-aksjer, samtidig som det vil bli utstedt nødvendig aksjekapital i form av B-aksjer.

Vi ønsker derfor å invitere interesserte investorer til å kontakte oss for muligheten til å investere i en minoritetsandel i selskapet. Dette er en unik mulighet til å bli en del av vår vekststrategi og fremtidsutsikter.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon og diskusjon om investeringsmuligheter.

Med vennlig hilsen,

Styreleder Jørn Otto Hansen
Gecko Capital AS
Selskap
GECKO CAPITAL AS
Org. nr.: 931 863 622
Tidsfrist
20. januar 2024
Aksjer til salgs
Opptil 3 333 B-aksjer
Avrundet eierandel
Opptil ~10% av Gecko Capital AS
Foreslått salgspris
NOK 30 000 - 50 000+, ingen øvre grense
Kontakt person
Daglig Leder - Ole Johannes Larsos
Tlf.: 929 53 702
E-post: [email protected]
Discord: supra5570

Alternativt:
Styreleder - Jørn Otto Hansen
Tlf.: 95 85 96 28
E-post: [email protected]
Discord: joernottohansen
Vedlegg
  • investor_Informasjon.pdf 0.12mb
Informasjon
Dersom du er interessert i å motta en detaljert presentasjon av investeringsmuligheten, eller ønsker ytterligere informasjon om Gecko Capital AS, vennligst ta kontakt med Ole eller Jørn. Vi anerkjenner viktigheten av konfidensiell og detaljert kommunikasjon, spesielt i et konkurrerende marked. Derfor kan det være visse aspekter av vår forretningsmodell og strategi som vi velger å ikke publisere offentlig.

Oversikt over Interesserte Investorer og Deres Bud

Denne listen gir en oppdatert oversikt over alle bud som er mottatt fra interesserte investorer i Gecko Capital AS. Vi verdsetter din interesse og engasjement i denne investeringsmuligheten. Listen oppdateres kontinuerlig for å reflektere nye og reviderte bud, og gir en bedre indikasjon på investorers vurdering av selskapets verdi og potensial.

Innlevering av Bud

Vi i Gecko Capital AS gleder oss til å invitere interesserte parter til å sende inn uforpliktende bud på aksjer i selskapet vårt. Dette er en unik mulighet til å bli en del av vår voksende organisasjon, og vi ser frem til å motta deres forslag.

Budprosessen:

  • Frist: Vennligst send inn budet innen 20. januar 2024.
  • Ikke-bindende Bud: Merk at dette budet er ikke-bindende. Det er ment som et utgangspunkt for videre diskusjoner.
  • Valg av Investor: Etter fristen vil vi evaluere alle innsendte bud og velge den eller de investorene som best tjener interessene til Gecko Capital AS.
  • Forhandlinger: Når en investor er valgt, vil vi initiere endelige forhandlinger for å diskutere detaljer og betingelser.

Neste Skritt:

  • Detaljerte Samtaler: Etter utvelgelsen vil det være detaljerte samtaler for å gjennomgå betingelsene i dybden.
  • Formalisering av Aksjonæravtalen: Målet er å oppdatere aksjonæravtalen med den eller de nye investorene etter fristen.
CAP Table etter restrukturering
Aksjonær Tittel A-Aksjer B-aksjer Totalt Før fortynning Etter fortynning
Ole Johannes Larsos Daglig Leder 12 000 0 12 000 40.00% 36.00%
Jørn Otto Hansen Styreleder 18 000 0 18 000 60.00% 54.00%
Ny person Investor 0 3 333 3 333 0.00% 10.00%